Zdravlje 13. studenoga 2015.

Pogledaj je li i tvoj doktor najdoktor!

Dok-Uspr_1
zdrava krava postala miss7zdrava.24sata.hr

Nakon što je prošle godine prvi puta objavljen popis najboljih liječnika i stomatologa u Republici Hrvatskoj prema glasovima pacijenata, ove godine objavljen je još širi i potpuniji popis. Pogledaj popis i doznaj je li tvoj liječnik među najliječnicima

Kriterij pri odabiru najjboljih liječnika bio je minimalno pet konstruktivnih pozitivnih komentara, priopćili su s portala najdoktor.hr. U slučajevima da je doktor imao više od pet komentara, gledao se odnos pozitivnih i negativnih komentara. Komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje nisu se uzimali u obzir iz razloga što u mnogim slučajevima liječnici ne mogu birati osoblje niti utjecati na broj pacijenata. Na popisu su samo doktori čiji se profili otvaraju minimalno dvadeset puta mjesečno.

Zbog lakše preglednosti, doktori su popisani po gradovima abecedno unutar svake, također abecedno poredane, specijalizacije.

Dermatovenerologija:

Snježana Komadina Bauer - Crikvenica
Ljiljana Škrinjar, Krešimir Kostović, Dijana Celić, Nevia Delalle-Lozica, Andrija Stanimirović - Zagreb

Dječja kirurgija:

Nado Bukvić – Rijeka
Zenon Pogorelić - Split
Zoran Bahtijarević,Tomislav Luetić, Zoran Barčot, Stanko Ćavar, Fran Štampalija, Dražen Belina, Andrija Car - Zagreb

Endokrinologija:

Marijan Tandara - Split
Dubravka Dvorščak - Varaždin
Ante Barbir, Igor Bjelinski, Darko Kaštelan, Gorana Mirošević, Josip Žmire, Davorka Herman-Mahečić - Zagreb

Fizijatrija:

Mirjana Jukica - Split
Blaženka Nekić, Stjepko Bučan, Dragica Lekić, Maja Mirković, Spomenka Sremac-Bohaček - Zagreb

Gastroenterologija:

Miliš Lalovac – Dubrovnik
Marinko Marušić, Davor Radić, Ivo Rotkvić, Mirjana Kalauz, Branko Bilić - Zagreb

Ginekologija:

Slavko Marić - Biograd na moru
Romana Švaljek Toth – Bjelovar
Ivan Vlastelić - Crikvenica
Dubravko Jalšovec - Čakovec
Željko Bačić, Zoran Cikatić, Zoran Tešanović - Dubrovnik
Mirjana Vrkljan-Radošević, Darko Gusić - Gospić
Lenija Pavić-Lugović - Jastrebarsko
Robert Živčić - Karlovac
Linda Zanchi - Kaštela
Nero Marinović - Omiš
Boris Uhač - Opatija
Mirjana Glavaš, Dimitrije Milojković, Andrijana Muller-Vranješ, Zvjezdana Fuštin, Zoran Popović, Mirjana Rubin, Siniša Matković, Mirjana Jakobović, Renata Bečarević - Osijek
Lina Štefanić - Poreč
Krešimir Musić – Požega
Margaret Ličinić-Modrušan - Pula
Tomislav Perkov – Pula
Miodrag Vezmar, Aleks Finderle, Miroslav Stamatović, Dubravka Kalinić, Oleg Petrović, Mirko Prodan, Ivan Saftić, Hrvoje Vlašić, Ivana Šimunović, Marinko Marić - Rijeka
Nenad Škvorc - Samobor
Tomislav Grgurević - Slavonski Brod
Lidija Pejković , Ante Pecotić – Solin
Ivan Palada, Dino Markovina, Tihomir Bušić, Martina Šunj, Zoran Meštrović, Tanja Vukušić-Pušić, Jakov
Viđak, Teo Budimir, Ante Mršić, Jelena Marušić, Robert Vulić, Ivana Alujević-Jakus, Sandra Benzon, Tatjana Postrak-Jukić, Nives Luetić, Ante Radić, Marko Mimica, Vedran Hrboka, Damir Roje, Baldo Obad - Split
Filomena Tolić-Kovačić, Jozo Brnić, Ivan Jandrić, Željko Blažinkov - Slavonski Brod
Hrvoje Brijačak - Varaždin
Vladimir Blagaić - Velika Gorica
Zdenka Japundžić - Vinkovci
Edita Tadić, Ilva Marić, Zdenko Matas - Zadar
Miro Šimun-Alebić, Nassabain Khaled, Gordan Rački, Ivan Bolanča,Trpimir Goluža, Zlata Srebreniković, Ana Zovak, Ivan Grbavac, Zrinka Komadina-Estatijev, Topalović Zlatko, Višnja Tadić, Tihana Mazalin, Dražan Butorac, Jasenka Grujić- Koračin, Zdenko Paral, Višnja Latin, Dragana Ljubojević, Sanja Gršić-Burić, Renata Dragun, Zdravko Jeleković, Goranka Hudiček-Martinčić, Danijela Lučić Romana Dmitrović, Danijel Šeba, Bruno Vuletić, Mislav Herman, Dubravko Barišić, Držislav Kalafatić, Snježana Belak, Antun Balaša, Milan Kos, Đurđa Žigmundovac-Klaić, Dražen Lučinger, Neven Tučkar, Ratko Matijević, Miljenko Manestar, Mario Kerner, Mario Ćurić, Ante Vuković, Damir Zudenigo, Dario Majnarić, Berivoj Mišković, Tomislav Župić, Miro Šimun-Alebić, Mario Podgajski, Danka Mirić-Tešanić, Željko Duić, Branko Rajhvajn, Maja Gudelj, Damir Bagović, Ingrid Marton, Karlo Tomičić, Mario Kerner, Ilija Alvir, Tomislav Čanić, Darko Husar, Nataša Šemnički, Ulla Marton, Erden Radončić, Siniša Stanković, Snježana Škrablin, Ozren Grgić, Karmen Dubreta, Darko Tomica, Goran Vujić , Sanja Boras, Josip Valetić, Bauman Renato, Šeba Danijel, Josip Đelmiš, Ljubomir Jokanović, Borislav Dokuzović - Zagreb
Magid Ayoub, Elvira Matijević - Zaprešić

Hematologija:

Slobodanka Ostojić-Kolonić, Radovan Vrhovac, Sandra Bašić-Kinda - Zagreb

Infektologija:

Goran Tešović - Zagreb

Interna medicina:

Robert Matutinović, Milan Marković - Split
Tajana Filipec-Kanižaj, Tajana Silovski, Marina Lampalo, Vedran Tomašić, Marica Bračić-Kalan, Vedran Batarelo, Dean Mileta, Inga Mandac-Rogulj, Ingrid Prkačin, Ljubica Vazdar - Zagreb

Kardiologija:

Hrvoje Stipić - Krapina
Ante Obad – Split
Ante Anić - Zadar
Edvard Galić, Miomir Vesković, Vera Slatinski, Jure Mirat, Aleksandar Ernest - Zagreb

Kardiokirurgija:

Igor Rudež, Hrvoje Gašparović - Zagreb

Kirurgija:

Maksilofacijalna:

Ivan Zajc, Predrag Knežević, Naranđa Aljinović-Ratković, Mišo Virag - Zagreb

Opća:

Darko Krstov - Dubrovnik
Giordano Bačić - Rijeka
Emil Kinda , Franjo Rudman, Mladen Petrunić , Ognjen Barčot , Zrinko Mađar, Stipislav Jadrijević, Amir Ibukić , Leonardo Patrlj, Tomislav Baotić, Dragan Krnić, Pavo Kostopeč, Mladen Japjec - Zagreb

Oralna:

Leonard Bergovec - Čakovec
Davor Brajdić - Karlovac
Willy Kocjan - Rijeka
Marijan Baranović - Slavonski Brod
Krešimir Doblanović, Berislav Perić, Marko Bajs, Jurica Krhen – Zagreb

Plastična:

Vice Grabovac - Split
Mladen Duduković , Ivo Džepina, Kinčl Miroslav, Rado Žic , Zoran Veir, Dinko Bagatin - Zagreb

Torakalna kirurgija:

Dinko Stančić-Rokotov, Igor Nikolić - Zagreb

Vaskularna:

Vladimir-Zvonimir Pelegrin - Zagreb

Mikrobiologija:

Javorka Leko,Grbić - Zagreb

Nefrologija:

Krešimir Galešić - Zagreb

Neurokirurgija:

Josip Paladino, Krešimir Rotim, Darko Chudy, Vatroslav Čerina, Goran Mrak, Marin Stančić, Hrvoje Jednačak, Pavle Miklić, Tomislav Sajko, Robert Saftić, Miroslav Vukić, Damir Tomac, Vjekoslav Jeleč, Jurica Maraković, Marcel Marcikić - Zagreb

Neurologija:

Dario Sučević , Mario Mihalj - Split
Ervina Bilić, Mario Habek, Željka Petelin, Vesna Brinar, Morana Ivičić - Zagreb

Nuklearna medicina:

Ivan Mihaljević – Zagreb

Obiteljska medicina:

Janja Radić - Bakar
Marica Polegubić - Biograd na moru
Ljubica Hunjadi – Čakovec
Mario Čurlin - Dubrovnik
Snježana Vučić-Peris - Karlovac
Nenad Delić - Knin
Rene Puharić, Ljiljana Šepić - Opatija
Vesna Samardžić-Ilić, Ljiljana Išmić, Zrinjka Dananić, Aleksandra Vojvodić, Albina Dumić - Osijek
Željko Mršić - Požega
Petra Jurišić, Eda Karlović, Damir Ševeljević, Neda Ćuk, Laura Ambrozić-Pavković, Ines Diminić-Lisica, Ljiljana Radović-Antolović, Nina Bašić-Marković , Aleksandar Ljubotina, Željana Strišković - Rijeka
Ivana Prpić-Znidarčić - Samobor
Jasmina Grbić, Antun Bukvić, Darka Šeremet - Slavonski Brod
Doris Pallaoro-Šarotić, Eda Trs-Matešić, Ariana Medini, Anka Koštić,Mešin, Jadranka Bandalo-Žebčević, Jadranka Radman - Split
Sanja Škudar-Popović, Silvija Cikač – Varaždin
Sanja Šikić-Kukić - Velika Gorica
Marija Sotinac,Ozren Koščić - Vinkovci
Biljana Žigurski-Mračić - Ana Dunatov - Zadar
Tajana Lovnički-Kontent, Valentina Nakić, Verica Brozović-Kisić, Željka Šubarić, Iva Stasiow, Branislava Čilić, Nada Majić,Vesna Tabak, Jelena Ević, Aida Jelaska, Hrvoje Uremović, Vjekoslava Amerl-Šakić, Vera Šoštarić-Želalić, Dario Čurik, Iva Cigić, Jelena Ević, Nevenka Sremac, Jadranka Grbić, Marina De Zan , Željko Razum, Ilko Tranfić, Vanja Gojak-Marjanović, Ada Mikulić, Mirjana Čop-Katunar, Nives Tarle-Bajić, Mladen Štritof , Blanka Jakić, Mladen Prlina, Sanja Župan-Kovačić, Davor Mlikotić , Biseka Jankolija , Milan Mazalin, Sanja Badrić-Ranilović, Dijana Parać-Bebek, Dubravka Došen, Vlatka Nevistić, Jasminka Bunjevčević-Šeša - Zagreb

Oftalmologija:

Dobrila Karlica – Split
Miro Kalauz, Zlatko Juratovac, Jelena Dorešić-Petrinović, Tomislav Vidović, Rajko Kordić, Damir Bosnar,
Nenad Vukojević, Gorana Pavičić, Neda Striber – Zagreb

Onkologija:

Jelena Roganović - Rijeka
Andrej Roth, Ivan Milas, Tomislav Orešić, Martina Bašić-Koretić, Adem Hajredini, Fedor Šantek, Ljerka Eljuga, Ilona Sušac - Zagreb

Ortopedija:

Hrvoje Mitrović - Slavonski Brod
Lopac Danijel – Gospić
Miljenko Franić, Ivan Benčić, Tomislav Smoljanović , Mislav Jelić, Ivan Bojanić, Tomislav Đapić, Danijel Matek, Zdravko Jotanović, Igor Šmigovec, Damir Hudetz , Darko Antičević, Milan Milošević - Zagreb

Otorinolaringologija:

Ivan-Anđelko Lisec - Split
Domagoj Butigan - Varaždin
Siniša Stevanović - Virovitica
Zlatko Kljajić, Robert Tafra, Lana Kovač-Bilić, Robert Trotić, Renato Janušić, Livije Kalođera, Mirko Ivkić, Baudoin Tomislav, Ivica Klapan, Mihael Ries, Borut Marn, Boris Filipović, Ivan Ožegović, Vinko Borčić , Tin Znaor, Zaviša Čolović, Boris Bumber, Goran Gudelj, Domagoj Parazajder, Ivan Rašić - Zagreb

Pedijatrija:

Ivona Brbora – Dubrovnik
Dušica Gazdić-Kvakan - Čakovec
Stana Gardijan - Jastrebarsko
Tatjana Ravnić-Bunčić - Pula
Jadranka Petrović-Schneider, Bojana Petrov-Križanović - Osijek
Srećko Severinski, Neven Čače - Rijeka
Ilonka Artuković - Samobor
Tatjana Brzica - Slavonski Brod
Dubravko Matić, Snježana Kapor-Jeričević, Blanka Labura, Meira Kraus, Ada Kirn - Split
Kornelija Kovač - Velika Gorica
Milivoj Jovančević, Metka Regan, Diana Puževski, Miroslav Dumić, Lidija Sekulović-Uzelac, Mirjana Tomčić, Iva Palčić , Marinka Marić, Marina Lichter-Štajduhar, Andrea Kostinčer-Pojić, Stipe Čular, Erina Leona-Cetinić, Đurđica Šešo-Šimić, Chaouki Ayoub, Arnes Rešić, Oleg Jadrešin - Zagreb
Davorka Vitlov-Čirjak - Zaprešić

Psihijatrija:

Anamarija Milun - Popovača
Igor Girotto - Rijeka
Vjera Munitić, Anđelko Beg - Split
Nikola Drobnjak - Vinkovci
Spomenko Ilić - Virovitica
Branko Potočnik, Jurcan Goran, Marijan Montani, Željka Smerdelj, Dubravko Kužina, Ljiljana Škrinjarić, Tihana Jendričko, Zoran Madžarac, Rudolf Gregurek, Andreja Borovečki, Majda Grah, Zorana Kušević, Jadran Morović, Herman Vukšić, Aran Tomac, Davor Moravek, Živko Malnar - Zagreb

Pulmologija:

Ivan Alerić, Saša Srića, Mihovil Vrcić - Zagreb

Radiologija:

Sunčana Žuteković – Dugo Selo
Otmar Rubin - Osijek
Vinko Viđak, Ivo Gregurić, Jernej Bojan, Željko Herceg - Zagreb

Radioterapist:

Ana Mišir - Krpan - Zagreb

Reumatologija:

Dušanka Kaliterna-Martinović - Split
Miroslav Harjaček, Branimir Anić, Miroslav Mayer - Zagreb

Stomatologija:

Franjo Hopek, Andrija Čorba - Bjelovar
Petar Bajan - Dugo Selo
Ivan Vanjaka, Nenad Savić - Kaštela
Luka Lubina - Knin
Mirela Veselinović, Ivona Bambir-Lesko, Sanja Mihaljčić, Anastazija Aščić, Josip Prpić, Vladimir Haring, Josip Češ - Osijek
Matej Pirc - Požega
Željka Poljanić, Tomislav Vuletić, Goran Grenko - Rijeka
Dario Bojčić, Tina Ugrin, Ante Kovačić, Držislav Pavičić - Split
Ivica Knežević - Samobor
Sonja Gazić-Pokupec - Velika Gorica
Sergej Kuštera - Zadar
Inga Vučković, Daria Štambuk-Čosić, Mateja Jelić, Vladimir Basić, Nino Balenović, Berislav Mostarac, Nina Farkaš, Marija Stilinović Bjelica, Kristina Horvat, Davor Tarle, Luka Stojić, Marija Sović, Andrej Božić, Blaženko Crnojević, Biserka Dumnica, Romana Beketić-Lušić, Ivan Miletić, Siniša Varga, Darko Čajić , Jadranka Labura, Blanka Radujković , Davor Matković, Davor Čurković, Ivo Gašparac, Sanja Konjević-Jelenčić, Nenad Baltić, Ivana Golubić-Bago, Lidija Šulevski, Borisov Brankica, Rifet Herić, Ivica Anić, Ivan Katalinić, Igor Ivanković, Nenad Klasić, Josip Marcelić, Zlatan Vajzović, Zoran Kalina, Renata Lončar-Drugović - Zagreb

Urologija:

Predrag Mamontov - Pula
Igor Tomašković , Neven Kapun, Ahmad el Saleh - Zagreb

 • Važna obavijest
  Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu Miss7Zdrava dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu Miss7Zdrava te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.
  • Default avatar -
   aerobik

   dr. Karlo Houra, neurokirurg ,( bolnica Aksis) stručan, srdačan, ima jako lijep pristup prema pacijentu

  Komentiraj, znaš da želiš!

  Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi se u raspravu.