Psiha i seks Seks i veze 14. veljače 2019.

Pravila natječaja "Osvoji Maca prah za bolji libido!"

Foto: PR
zdrava krava postala miss7zdrava.24sata.hr

Pročitaj pravila natječaja "Osvoji premium Maca prah za bolji libido".

Pročitajte pravila privatnosti

Članak 1. ORGANIZATOR Nagradni natječaj „Osvoji premium Maca prah“ raspisuje 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb i Jelmark j.d.o.o.,Mošćenička 15, 10000 Zagreb (OIB: 79216472473) (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. Članak 2. TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA Nagradni natječaj, u kojem se od sudionika traži da pošalju svoj komentar na e-mail: info@miss7zdrava.hr, raspisuje se u svrhu promocije portala miss7zdrava.24sata.hr (kao dio 24sata d.o.o) kao Organizatora. Svoje komentare pišite od 14.2. do 19.2 u 14 h,  a mi ćemo  objaviti dobitnike 20.2. 2019.na portalu  miss7zdrava.24sata.hr. Članak 3. FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR Fond nagrada uključuje: 5 kutija Premium MIX Mace (stoji 109,00 KN) i 5 Kutija Crvene Mace( stoji 149,00 KN)

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) koji odaberu jednu od ponuđenih tri kategorija i napiše tekst na zadanu temu prihvaćaju se Pravila ovog natječaja. Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.¸ Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA Dobitnici se biraju  20.2. 2019. u 15 h na miss7zdrava.24sata.hr. Biraju se deset najkreativnija poslana komentara na e-mail. Dobitnici osvajaju nagradu iz članka 3 ovih Pravila. Ime, prezime i prijavljeni materijal sudionika i dobitnika je moguće objaviti na i web adresi miss7zdrava.24sata.hr te korisititi u svrhu novog članka po isteku natječaja. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima. Članak 7. PREUZIMANJE NAGRADE Dobitnici ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona, e-maila ili preporučene pošte u roku od 7 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 3 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu. Članak 8. SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. i sve ostale komercijalne svrhe 24sata. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi. Članak 9. POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju. Članak 10. PUBLICITET Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu Članak 11. OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA Imena dobitnika bit će objavljena na web adresi miss7zdrava.24sata.hr,  13.2. 2019. Članak 12. POREZI Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama Članak 13: U SLUČAJU SPORA U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu. Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora. 24sata d.o.o.   PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA Sudjelovanjem u nagradnom natječaju Osvoji premium Maca prah koji će se održati od  14.2. od 19.2. 2019., kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam (Ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona, trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om te da sam stariji/a od 18 godna. Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu [Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom [marketing@24sata] ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Maca - biljka libida i plodnosti

Komentari 0

Komentiraj, znaš da želiš!

Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi se u raspravu.