Istraživanje pokazalo da kava produžuje život, a pomaže i u vježbanju