'Nakon Života na vagi kile su mi se rapidno vratile, ali uspjela sam skinuti 64 kg sama'