Kolektivni imunitet: Što je, kako se stvara, koga štiti i koliko dugo bi nas štitio od Covid-19?