Hipokinezija za neke kronične bolesnike opasna kao i korona