Možemo li i kako imati kontrolu nad vlastitim životom u doba koronavirusa?