Dispneja ili kratak dah je samo simptom bolesti, a ovo je 7 znakova za uzbunu