Gdje odlaze masnoće kada nastupi proces mršavljenja?