4 dijete za 2020. koje nutricionisti podržavaju i 2 koje su pokopali