Vještičji sat, što s e to događa između tri i četiri sata ujutro?