Istraživanje otkriva zašto se dobro pokrivati teškim pokrivačima!