Postoji li dobra i loša sudbina i možemo li upravljati njome?