Nećeš vjerovati što učenici na Filipinima moraju napraviti kako bi završili školu