Za tri dana moguće je ugraditi implantate u obje čeljusti i to bez boli