U EU samo 40% voda je u dobrom stanju: Kako spriječiti daljnje zagađenje?