Ples na svili više nije rezerviran samo za cirkuske akrobate