Ako se već ne možeš suzdržati, kako sa što manje posljedica istisnuti prišt?