Za svako pivo koje popiješ, popij jedanku količinu vode