Jesu li djeca koja imaju mačke psihički nestabilnija?