Najčešće greške u liječenju pretilosti i posljedice na zdravlje