Regresoterapija: Dobrobiti i za koga nije preporučljiva