Ne brini se, objašnjenje je tu: Evo zašto ujutro ideš stalno mokriti