Konačno - odsada je zakonski zabranjeno ubijati životinje u skloništima!