Ljudi pokazuju više empatije prema psima, nego prema drugim osobama