Muškarce može ubiti krv žena koje su bile trudne, neke već je