Tvoje srce je slomljeno. Ali, vjeruj mi, ne trebaš ga više....