Samo jedan posto osoba s invaliditetom bavi se tjelesnom aktivnošću