Završavaju tri najnegativnija tjedna u godini, a danas je vrhunac