Tri stvari koje sam naučila od kada svaki dan držim noge uz zid