Mozak na ljubavi - nema straha, samo uzbuđenje, a moguće je biti zaljubljen desetljećima!