Automobilskoj gumi je potrebno 50 godina da se razgradi, a bateriji više od dva milijuna