Sovi je toliko nedostajao čovjek koji ju je spasio da ga nije mogla prestati grliti