Svaki četvrti čovjek na svijetu je ili će postati dijabetičar