Pseći njuh je toliko snažan da mogu nanjušiti i rak