Ovo je najtužnija pjesma na svijetu i po njoj se mjeri empatija