Video: Svako naselje može biti ekološko, a ovo selo to i dokazuje