Ako se partneri ne mijenjaju zajedno, veza postaje nezadovoljavajuća