Ključ prevencije protiv hipertenzije je Dash dijeta