Stručnjaci: Zajedničkim snagama možemo pobijediti pandemiju dijabetesa