Zašto je važna kvalitetna skrb za osobe sa šećernom bolesti?