Može li se provjeriti koliko brzo 'kuca' ženski biološki sat?