"Od kad ne radim ove tri greške prilikom doručka konačno mršavim"