Istraživanje: sunce snižava krvni tlak i smanjuje rizik od infarkta