"Med hrvatskih pčelara je ispravan i kontrolira se"