Dva pouzdana znaka za razlikovanje koronavirusa od gripe ili prehlade