Imunoterapija djeluje i kod zloćudnih karcinoma kože