Funkcionalna medicina koristi 'detektivske' metode u traganju za uzrokom bolesti