"Zakazali smo kao društvo, ako žena zbog prijevoza ne može na terapiju"