Nizak tlak: Vrućina pogoršava simptome, kako si pomoći?